Nyereményjáték szabályzat – INSTAGRAM

„Nyerj 10.000 forint értékű vacsorautalványt” – Játékszabályzat

 1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a Tető Centrum 95 Kft. (székhely: 3300, Eger, Radnóti Miklós utca 48.; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://instagram.com/1552etterem Instagram oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban az 1552 Étterem munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: A Játék 2021. 11. 24. napján 19:00:00-kor kezdődik és 2021. 12. 20. napján 18:00-ig tart.  A Játék menete: azok között, akik a https://instagram.com/1552etterem Instagram oldalon 2021. 11. 24. napján 17:00:00-kor megjelenő poszttal kapcsolatban a játék időtartama alatt az alábbi feltételeket teljesítik:

 1. Kedvelik a játék posztját
 2. Követik az 1552 Étterem Instagram oldalát
 3. Kommentelik a játék posztot

Egy 10.000 forint értékű vacsorautalványt sorsolunk ki, mely beváltható az 1552 Étteremben. A sorsoláson kizárólag a három féle fent említett feltételek teljesítői vesznek részt. A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a kommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.

A sorsolás időpontja: 2021. 12. 21. 12:00 óra.

A Nyertessel Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét az 1552 Étterem Instagram oldalon közzétesszük.

 1. Nyeremények, nyertesek

Egy 10.000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki, mely beváltható az 1552Étterembe. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– nem múlt el 18 éves;

– ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

– ha nem lehet felvenni a nyertessel Instagram üzenet formájában a kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése

A Nyertessel Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez az 1552Étterem kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a Nyertes személyesen, vagy online utalvány formájában veheti át, előzetes egyeztetést követően az 1552 Éterremben (3300, Eger, Egri Vár). A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és az 1552 Éttermet semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. Az 1552 Étterem felelőssége

Az 1552 Étterem kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes tájékoztató a „Nyerjen 2 éjszakát a SZALAJKA szobába” nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójában található. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy az 1552 Hotel fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. Az 1552 Hotel fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

 1. Poszt szövege

A játékot hirdető poszt az alábbi szöveggel jelenik meg az 1552 Étterem Instagram oldalán:

„Nyerj 10.000 forint értékű vacsorautalványt”

Hamarosan itt a karácsony és mi már nagy ünnepi lázban égünk! Éppen ezért most mi szeretnénk megajándékozni leendő és jelenlegi vendégeinket!

Nyerj 10.000 forint értékű vacsorautalványt!

Mindössze annyit kell tenned, hogy:

 • kedveld ezt a bejegyzésünket,
 • kövesd oldalunkat
 • jelöld meg kommentben, hogy kivel fogyasztanád el szívesen nyereményvacsorádat

A játék november 24-től december 20-ig tart! Sorsolás december 21-én!

Játssz velünk és engedd meg, hogy most mi ajándékozzunk meg téged!

Az ajándékutalvány január 1-je és június 30-a között használható fel!